ПРО
КОНКУРС
CANactions разом з Western NIS Enterprise Fund, який підтримує ініціативи з просування реформ в Україні та трансформаційні проекти, розпочинають прийом заявок на третій конкурс малих грантів DREAMactions 3.0. За результатами двох попередніх конкурсів було отримано 632 урбаністичних проекти, з яких авторитетне журі відібрало 17 проектів. Переможці обох конкурсів на умовах співфінансування отримали фінансову підтримку в розмірі до 100 000 грн. кожен.
Мета конкурсу — підтримати об'єднані територіальні громади в реалізації практичних урбаністичних проектів задля підвищення якості та умов життя громад.
Конкурс є відкритим та направлений на підтримку проектів урбаністичних перетворень територій об'єднаних територіальних громад (міських, селищних та сільських в тому числі) України.
Конкурс проводиться на території України, офіційною мовою є українська.
Конкурсом передбачено надання грантів у розмірі до 100 000 грн кожному з п'ятьох переможців, що будуть обрані авторитетним журі.
Втілення проектів фіналістів здійснюватиметься за підтримки менторів*, обраних відповідно до тематики кожного проекту фіналіста.

*під менторським супроводом слід вважати підтримку спеціаліста відповідного до теми проекту фаху протягом втілення проекту (червеньистопад 2019р.). Під супроводом слід вважати надання консультативних послуг ментором (очних та/або дистанційних).


КЛЮЧОВІ ДАТИ
01.04.2019
Oголошення конкурсу та початок прийому заявок
31.05.2019
Кінцевий термін подачі заявок та бюджетів
12-17.06.2019
Проведення skype-інтерв'ю з фіналістами
18.06.2019
Оголошення переможців
11.2019
Фінальна подія — презентація результатів конкурсу
УЧАСНИКИ
У фокусі потенційних учасників конкурсу малих грантів DREAMactions 3.0 — об'єднані територіальні громади (ОТГ) як міські, селищні та сільські.
ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ
Зареєстровані на території об'єднаних територіальних громад України (ОТГ):
а) юридичні особи (в тому числі ФОП, КП та ін.)
б) недержавні установи та організації (ГО)

УВАГА!
В разі перемоги команда-переможець заключає договір з грантодавцем. Грантова підтримка надаєтсья в гривні шляхом переказу коштів на банківський рахунок виконавця трьома траншами згідно договору.
 • одна організація чи фізична особа-координатор може подати на конкурс лише один проект;
 • координатор команди обов'язково має бути повнолітнім та дієздатним громадянином України.
КОМАНДИ ПРОЕКТІВ-ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ ОТРИМАЮТЬ:

 • фінансування в межах визначеного бюджету;
 • консультативну підтримку в рамках проектів;
 • висвітлення проекту на всіх етапах реалізації Організаторами та медіа-партнерами Організаторів;
 • досвід втілення цікавих та актуальних проектів міського перетворення з прозорим та зрозумілим механізмом реалізації;
 • можливість проведення публічних заходів для обміну досвідом реалізації проектів за підтримки Організаторів.
КАТЕГОРІЇ
ПРОЕКТІВ

Місцева економіка

проекти, що направлені на створення та підтримку соціально відповідального підприємництва
Місцева екологія

проекти, що направлені на покращення екологічного стану населених пунктів України
Партисипація


проекти, що направлені на активізацію взаємодії місцевих мешканців та їх участі у житті громади

Культура і спадщина

проекти, що направлені на підтримку історично цінних об'єктів населених пунктів України та підвищення загального рівня культури мешканців
Урбаністика


проекти, що націлені на теоретичне просвітництво та практичне втілення урбаністичних проектів з метою покращення умов проживання мешканців громади
Місцева інфраструктура

проекти, що сприяють покращенню інфраструктури населених пунктів України та її адаптації до сучасних потреб
ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУ
 • націленість на реальні та конкретні результати;
 • цілі проекту мають бути некомерційними, аполітичними та нерелігійними;
 • чітке розуміння структури всього проекту, методології та конкретних етапів його реалізації;
 • актуальність та суспільна значущість проектної пропозиції; залучення до проекту локальних стейкхолдерів: представника/ників громадянського суспільства, бізнесу та влади;
 • націленість на вирішення міських проблем, а не на усунення їх наслідків;
 • має втілюватись на території України для покращення якості життя місцевої громади;
 • наявність дослідницької складової, що передбачає ознайомлення зі світовими прикладами реалізації подібних проектів, а також локальним контекстом;
 • відповідність критеріям сталого розвитку

Перевага буде надана проектам, що передбачають стійкий та довготривалий соціальний ефект та сприяють позитивним суспільним змінам в українських населених пунктах із активним залученням громади до процесу реалізації проекту, а також командам, що мають досвід реалізації подібних проектів.
ВИМОГИ ДО БЮДЖЕТУ
 • співфінансування проекту має складати не менше 30% від загального бюджету проекту; 
 • бюджет має містити точну та достовірну інформацію про джерела співфінансування та характер співробітництва з ними на момент подачі заявки;
 • сума грантової заявки розраховується з формули:  загальний бюджет проекту мінус сума співфінансування;
 • розділи та підрозділи бюджетної заявки є фіксовані, проте не є обов'язковими для кожного проекту;
 • гонорари та операційні витрати мають складати не більше 20% від грантового бюджету; 
 • непередбачувані витрати не можуть включатись у грантовий бюджет.
В РАМКАХ КОНКУРСУ DREAMactions 3.0 НЕ БУДУТЬ ПІДТРИМАНІ:

- проектні пропозиції, що дублюють функції державних установ чи органів місцевого самоврядування (за винятком тих, що підвищують їх ефективність);
- заявки від організацій політичного та релігійного спрямування;
- благодійні проекти та заходи;
- дисертаційні дослідження, а також видання авторських монографій та публікацій;
- проекти, метою яких є матеріальне забезпечення певних потреб;
- прибуткові проекти.
ЖУРІ
Журі конкурсу сформоване з визнаних міжнародних експертів та високваліфікованих спеціалістів у сферах урбаністики та розвитку населених пунтків.
Оргкомітет залишає за собою право зміни членів журі.
ПРОЦЕДУРА ОЦІНЮВАННЯ
1. Подання проектів відбувається у два етапи на відкритих умовах, актуальні вимоги до заявок публікуються на сайті www.dreamactions.com.ua.
2. Подані проектні заявки проходять технічну експертизу на відповідність вимогам конкурсу. До технічної експертизи допускаються лише ті заявки, що подані в повному обсязі (аплікаційна форма+бюджет) до кінцевої дати та часу подання заявки. Після експертизи заявнику надійде повідомленя щодо допущення до конкурсу або дискваліфікації проекту.
3. Оцінювання проектів здійснює спеціально сформоване Журі з експертів у сфері розвитку населених пунктів. Відбір переможців відбувається у 2 стадії. Склад Журі 1 та 2 стадій може відрізнятись.
4. На 1 стадії кожен член Журі здійснює оцінку кожного проекту за однаковими критеріями. Список фіналістів формується з проектів, що набрали найвищу оцінку у переважної більшості членів Журі. Проекти-фіналісти будуть сповіщенні про час проведення Skype-співбесіди, щонайменше, за 12 годин до неї.
5. На 2 стадії визначаються проекти-переможці шляхом проведення інтерв'ю з командами учасниками та подальшим колективним обговоренням.
6. Переможці конкурсу будуть сповіщені листом на пошту координатора проекту, що була зазначена в заявці та оголошені на офіційному сайті онкурсу www.dreamactions.com.ua.
7. Організатори мають право запропонувати команді внести певні зміни до плану втілення проекту чи його бюджету з метою підвищення його ефективності.
8. З переможцями конкурсу укладаються договори, в рамках яких продовжується подальша співпраця. 

КРИТЕРІЇ
ОЦІНКИ
ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
Всі проектні заявки, що надійшли вчасно та в повному обсязі, проходять технічну експертизу за такими критеріями (максимум 20 балів):
 • відповідність проекту заявленій категорії (максимум 5 балів)
 • відповідність проекту вимогам (максимум 10 балів)
 • відповідність бюджету вимогам (максимум 5 балів)
Відсутність обов'язкових елементів проекту прирівнюється до 0 балів за критерій. Проекти, що отримали хоча б одну оцінку 0 не допускаються до 1 етапу журіння.
ОЦІНЮВАННЯ ЖУРІ
Всі проекти, що допускаються до 1 стадії, відправляються членам журі на оцінювання за такими критеріями:
- відповідність проекту меті та вимогам конкурсу;
- ясність мети та задач проекту;
- оцінка зрозумілості, логічності та взаємовідповідності мети та задачей;
- актуальність проекту, зокрема поставлених цілей та задач, а також суспільна значущість проекту;
- вирішення проектом поставлених проблем - оцінка ефективності запропонованої методології вирішення піднятих проблем;
- соціальна орієнтація проекту - оцінка потенціалу обраних цільових груп та зацікавлених сторін;
- ясність механізму реалізації, його структурності, іноваційності та відповідності меті та задачам;
- якість очікуваних результатів - оцінка реалістичності, логічності та конкретності очікуваних результатів;
- ясність критеріїв успіху - оцінка реалістичності та логічності критеріїв успіху та їх відповідності суті проекту;
- якість дослідницької складової - оцінка якості проведеного аналізу аналогічних проектних рішень;
- доцільність використання бюджету - оцінка доцільності розподілу загального бюджету проекту;
- ефективність проекту у визначених категоріях - оцінка рівня ефективності запропонованих рішень в заданих категоріях;
- відповідність принципам сталого розвитку - оцінка рівня відповідності принципам сталого розвитку;
- попередній досвід авторів проекту.


ЗАПИТАННЯ
Запитання щодо умов конкурсу приймаються до 30.05.2019 на е-mail: competition@canactions.com та телефон* (073) 437-90-08
*в робочі дні та години
Так, після заповнення заявки повинен з'явитися текст
"Дякуємо, вашу заявка надіслана.
Невдовзі ви отримаєте лист-підтвердження на e-mail, що було вказано у заявці.
Якщо лист не приходить протягом 3-х робочих днів після відправки заявки — будь ласка, зв'яжіться з Організаторами, написавши листа на сompetitions@canactions.com."


- Виникають проблеми із заповненням заявки. Як зрозуміти, що заявка була надіслана? Має з'явитися якийсь текст?
Так, після заповнення заявки повинен з'явитися текст
+38-000-000-00-00

- В якому форматі вводити контактний номер телефону?
Команда може включати іноземців, проте координатором проекту обов'язково має бути повнолітнім та дієздатним громадянином України
- Чи може бути учасником конкурсу громадянин іншої країни, який проживає на території України?
За правилами конкурсу, грантові кошти не можуть бути перераховані на рахунок бюджетної організації. Бюджетна організація або орган місцевого самоврядування учасником конкурсу можуть бути, але, в разі перемоги, така організація повинна залучитися підтримкою не державної партнерської організації, на рахунок якої і будуть перераховані транші грантових коштів.
- Чи може бути учасником конкурсу бюджетна організація або орган місцевого самоврядування?
Так, комунальне підприємство може бути учасником конкурсу.
- Чи може бути учасником конкурсу комунальне підприємство?
Так, умовами конкурсу не обмежується тип населеного пункту, в якому буде реалізовуватись проект, єдина умова - він має знаходитись на території об'єднаної територіальної громади України.
- Чи може взяти участь у конкурсі проект, що планується реалізовувати у селищі?
В разі перемоги проекту, ми заключаємо договір, в якому оговорюється все, що ви маєте здійснити у рамках реалізації проекту. Якщо ви не виконуєте свої зобов'язання по вчасному, якісному та в повній мірі виконанню умов догову - тоді вам доведеться повернути кошти.
- Що буде, якщо проект не вдасться? Чи треба віддавати гроші?
Так, це обов'язкова умова участі у конкурсі. Проекти, що не мають документально підтвердженого співфінансування у розмірі щонайменше 30% від загального бюджету не можуть бути допущені до технічної експертизи.
- Чи обов'язковим є співфінансування проекту?
В частині форми "Заявник" необхідно вказати контактну інформацію координатора групи проекту. В разі перемоги проекту, буде укладена угода між грантодавцем та зареєстрованою на території об'єднаної територіальної громади України (ОТГ):
а) юридичною особою (в тому числі ФОП)
б) неурядовою(громадською) організацією
(див. "Вимоги до учасників")
- Заповнюючи форму на участь у конкурсі в розділі "Заявник" стало не зрозумілим чию контактну інформацію вказувати.
На жаль, ми не можемо розглядати надання послуг як співфінансування, адже при оцінювані їх порівняння з іншими проектами буде суб'єктивним та недостовірним. Тому ми може розглядати лише матеріальне співфінансування.
- Чи може бути співфінансування у вигляді послуг?
Ми не маємо обмежень щодо джерел співфінансування проектів. Це можуть бути як ваші власні кошти, так і кошти від ваших партнерів, органів місцевого самоврядування, тощо.
- Хто може виступати джерелом співфінансування?
Джерело(-а) співфінансування повинно бути документально підтверджене угодою, меморандумом або іншим документом, який гарантуватиме факт додаткового співфінансування бюджету проектної заявки.
- Яким чином потрібно підтверджувати співфінансування?
Ні, файл "БЮДЖЕТ_DREAMactions 3_0_шаблон" потрібно спершу завантажити, заповнити а потім завантажити у форму участі у конкурсі. Кнопка завантаження знаходиться вкінці форми в розділі "Завантажити бюджет".
- Чи можна заповнити файл "БЮДЖЕТ_DREAMactions 3_0_шаблон" онлайн на сайт конкурсу http://dreamactions.info/ ?
Куди завантажити документ, що підтверджує співфінансування проекту та чи є вимоги до його формату та змісту?
- назвіть документ у форматі "ХХХ_dreamactions3_співфінансування", де ХХХ-назва проекту. Завантажте файл в форму подачі заявки в розділ "Бюджет". Вимог до змісту файлу немає, цей документ(меморандум, угода та ін.) повинен підтверджувати факт співінансування. Формат документу - jpeg, pdf або tiff
Акцентуємо вашу увагу на тому, що співфінансування має складати не менше 30% від загального бюджету проекту, а не від суми запитуваного гранту. Наприклад, якщо ви запитуєте грант 100 000 грн, то сума співфінансування має складати не менше 42 857грн, тобто 30% від загального бюджету - 142 857 грн.
- Наш проект не пройшов технічну експертизу через недостатнє співфінансування, проте ми вирахували 30% від суми! Що ми зробили не так?
ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ МАЛИХ ГРАНТІВ 3.0
1. «Шацька експедиція» (Шацька селищна об'єднана територіальна громада, Волинська область. Переосмислення політики використання природних ресурсів національного значення у громаді і розробка нового підходу до проектування у важливих екологічних зонах через спеціально організовану "експедицію" на прикладі обраного відпочинкового маршруту навколо Шацьких озер (поблизу села Гаївка).

2. «Центр вивчення іноземних мов» (Комишанська сільська об'єднана територіальна громада, Сумська область). Створення центру вивчення іноземних мов, який буде забезпечений необхідним сучасним обладнанням та літературою для вивчення мов.

3. «Інша КРАМниця—соціальний Profit-room» (Теребовлянська міська об'єднана територіальна громада, Тернопільська область). Створення в Теребовлянській громаді нової платформи—інкубатора для розвитку підприємництва, навичок комунікації та соціальної адаптації осіб із складними життєвими обставинами у вигляді неформатної крамниці, що об'єднає сім'ї різного майнового стану для взаємної підтримки: адресної допомоги речами та наставництва.

4. «Створення універсального ігрового простору для дітей» (Баранівська міська об'єднана територіальна громада, Житомирська область). Створення на території багатофункціонального центру реабілітації універсального ігрового майданчику для дітей, у тому числі для дітей з обмеженнями фізичними можливостями (наразі у центрі 136 дітей).

Велика кількість проектних заявок була присвячена питанням організації чистого довкілля, запровадженню систем роздільного збирання та вивозу сміття, вихованню екологічної свідомості мешканців громад. Через велику увагу до таких нагальних проблем Організатори Конкурсу вирішили провести воркшоп з питань сортування, переробки та утилізації твердих побутових відходів для координаторів 24 проектів:

 1. «Zero sof-waste» (Софіївська селищна ОТГ, Дніпропетровська область).
 2. «Чиста громада—здорове майбутнє!!!» (Помічнянська міська ОТГ, Кіровоградська область).
 3. «Сортування сміття в Мамаївській ОТГ» (Мамаївська сільська ОТГ, Чернівецька область).
 4. «Довіра» (Якимівська селищна ОТГ, Запорізька область).
 5. «Роздільний збір сміття—це просто!» (Білогірська селищна ОТГ, Хмельницька область).
 6. «Запровадження роздільного сортування твердих побутових відходів у місті Олевськ» (Олевська міська ОТГ, Житомирська область)
 7. «Прибери сміття—збережи довкілля» (Вчорайшенська ОТГ, Житомирська область).
 8. «Організація додаткових заходів для ефективного вирішення проблеми роздільного збору ТПВ» (Сергіївська сільська ОТГ, Полтавська область).
 9. «Чисте довкілля» (Дашівська селищна ОТГ, Вінницька область).
 10. «Організація екологічної переробки відходів на твердопаливні брикети» (Ліплявська сільська ОТГ, Черкаська область).
 11. «Стань на захист довкілля—сортуй та пресуй!» (Любешівська селищна ОТГ, Волинська область).
 12. «Сортуй відходи—рятуй планету» (Іваньківська сільська ОТГ, Черкаська область).
 13. «Чисте серце» (Боратинська ОТГ, Волинська область).
 14. «Врятуй мене від сміттєзвалища» (Бережанська міська ОТГ, Тернопільська область).
 15. «Впровадження системи роздільного збору та утилізації сміття» (Калинівська міська ОТГ, Вінницька область).
 16. «Впровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів» (Радивилівська міська ОТГ, Рівненська область).
 17. «Збережемо нашу планету!» (Малоданилівська селищна ОТГ, Харківська область).
 18. «Чисте довкілля—успішна громада» (Гришковецька селищна ОТГ, Житомирська область).
 19. «Придбання баків для роздільного збирання ТПВ» (Великодимерська ОТГ, Київська область).
 20. «Організація роздільного збору ТПВ у загальноосвітніх школах та найбільш відвідуваних громадських місцях» (Новоград-Волинська міська ОТГ, Житомирська область).
 21. «Впровадження сучасних методів збирання ТПВ» (Новгород-Сіверська міська ОТГ, Чернігівська область).
 22. «Забезпечення права громадян на чисте довкілля» (Усть-Путильська сільська ОТГ, Чернівецька область).
 23. «Чиста громада» (Тернопільська міська ОТГ, Тернопільська область).
 24. «Школа—джерело екологічної свідомості» (Хотинська міська ОТГ, Чернівецька область).

Вітаємо переможців та дякуємо всім учасникам!

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ МАЛИХ ГРАНТІВ 1.0
ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ МАЛИХ ГРАНТІВ 2.0
ОРГКОМІТЕТ
Оргкомітет конкурсу формується з представників організаторів від WNISEF та CANactions.Усі зміни та рішення щодо конкурсу приймаються на засіданнях оргкомітету. Офіційна інформація оголошуватиметься на сайті www.dreamactions.com.ua. Остаточною є інформація, розміщена на офіційному сайті. Персональні дані учасників можуть бути використані виключно в організаційних цілях CANactions відповідно до ЗУ «Про використання персональних даних». Проекти, що увійдуть у попередній список фіналістів будуть опубліковані у відкритому доступі на сайті www.dreamactions.com.ua зі збереженням всіх авторських прав заявників.
КОНТАКТИ

Координатор конкурсу: Козакова Олена, тел. +38 (073) 437 90 08
Питання щодо умов конкурсу: competition@canactions.com